Bảo hiểm tai nạn 24/24h

Bảo hiểm tai nạn 24/24h

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24h

  Do yêu cầu đặc thù của ngành nghề bảo vệ, nhân viên bảo vệ AN NINH ĐÔNG Á ngoài các loại BHXH, BHYT, BHTN còn được mua bảo hiểm tai nạn 24/24h. 

Các tin liên quan:

Đối tác - Khách hàng

Copyright © 2015 Công ty bảo vệ An Ninh Đông Á

Design by Nina Co.,ltd

Facebook BẢO VẸ AN NINH ĐÔNG Á BẢO VỆ AN NINH ĐÔNG Á Twitter