Bồi dưỡng nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ

 Bồi dưỡng nghiệp vụ là một công tác vô cùng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Theo định kỳ hàng tháng công ty tiến hành họp giao ban các đội trưởng 2 lần/tháng nhằm bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ quản lý cho các Đội trưởng tại các mục tiêu. Bên cạnh đó, các nhân viên bảo vệ thường xuyên được tu nghiệp, cập nhật các kiến thức và kỹ năng chuyên môn đảm bảo tối đa năng lực nhân viên và chất lượng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Đối tác - Khách hàng

Copyright © 2015 Công ty bảo vệ An Ninh Đông Á

Design by Nina Co.,ltd

Facebook BẢO VẸ AN NINH ĐÔNG Á BẢO VỆ AN NINH ĐÔNG Á Twitter